Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ " Thông tin cá nhân " trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý ( có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành ) bao gồm:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế. 

Họ và tên, địa chỉ liên lạc.

Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn.

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyên cung cấp. 

Share this post

Post A Comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow